informations de la Grevire

informations de la Grevire

Activités 2023

dimanche 26 mars, 14h00
Assemblée des patoisants de la Gruyère

Salle de l’Hôtel de la Gare, Vuadens

Konvokachyon a l’athinbyâye

Vouadin è Bulo, le 28 dè fèvrê 2023

Grahyàjè, Grahyà, Galé Minbro dè nouthra chochyètâ,                

I chinbyè ke l’evê l’è pâ fournê, ma on châ pâ bin che le furi cherè tinpru.  On vêrè bin… Ma l’è kan

mimo le momin dè vo fére a chavê ke nouthr’athinbyâye jènèrale chè tindrè :  

Dimanche 26 mars 2023 à 14 h.  Hôtel de la Gare à Vuadens

L’è pâ to, nouthra tropa dè tèâtre chè farè on pyéji  dè vo dzuyi  ouna  komèdiya tranchlatâye pè Miète Franyîre,  adaptâye pè di minbro dou Komité è betâye in sêne pè Christine Overney-Ruffieux.

« Trè por’on mulè »

intèrprètâye pê di dzouno è min dzouno j’akteu,  ha  pithe vo bayèrè  prou  chur  l’èpâhyo,   dè  pachâ  ouna vouèrbèta farmo alêgra.

Tractanda de l’assemblée :

Fédè dè la rèhyâma a vouthrè j’Èmi po le tèâtre dou dechando né premi d’âvri  è la demindze  dumidzoua 2 d’âvri  a  Vouadin.

  1.  Ouverture de l’assemblée, souhaits de bienvenue

  2.  Nomination des scrutateurs

  3.  P.V. de l’assemblée 3 avril 2022

  4.  Présentation des comptes 2022

  5.  Rapport des vérificateurs des comptes 2022

  6.  Approbation des comptes 2022

  8.  Programme d’activité 2023

  9.  Rapport du Président

 10. Démissions – admissions – décès

 11. Divers

Galé j’èmi minbro d’anà è minbro, vouthron komité chè rèdzoyè dè vo rinkontrâ, din

l’amihyâ è la boun’imeu ;  adon, vinyidè  ti  dè  binda.  In atindin, bounè chalutachyon

è a dyora.

                          Le Prèjidin                                                    Le chekrètéro

                   Marcel Thürler                                                Irénée Braillard

PV assemblée du 3 avril 2022

Athinbyâye jènèrale dou 03.04.2022

                                                                       Ou Kâfé dè la Gâre a Vuadin

Apri to chi tin dè kouêrla, on achin le dzouyo dè chè rètrovâ, è chuto por akutâ la novala pithe dè tèàtre dzuyête pê nouthra tropa. Ouna komèdiya adaptâye pê Dzojè Konba è betâye in sêne pê Christine Overney-Ruffieux, « Dè la bije, di j’inpou è tyè onkora ».

Konto  rindu

1.Moncheu le prèjidan Marcel Thürler àrè l’athinbyâye è kouâ la binvinyête i 106 minbro préjin, in partikuyi a M. Dzojè Konba, préjidin d’anà. Lè kotyè minbro ke l’an prê la pêna dè l’ou j’èchkujâ chon chu la lichta d’apâ.

2. Chruktateu : chon nomâ è rèmarhyâ d’avâ akchaptâ ha tâtse po vouè : Roland Perriard, Bernard Pugin, Romain Pittet, Stéphane Ruffieux, Marc-Henri Savary, Gilbert Monney.

3. Protokole : le konto rindu dè l’athinbyâye dou 07.04.19 l’è j’à invouyi avu la konvokachyon è l’è pâ yê, ma  aprovâ chin rèmârkè è rèmarhyâ.

4. Konto : nouthron bochè Albert Kolly prèjintè la chituachyon è bayè lè j’èchplikachyon chu lè tsifro dè trè j’an, ke léchon on cholido bilan a l’èvri dou pochyin.

5. Vèrifikateu : lè konto chon j’ou koupyenâ  è vèrifyâ pê Tobi Gremaud è Jean-Louis Romanens. L’an pu konchtatâ ke to irè in ouâdre din la kontabilitâ.

6. Aprobachyon : chu lu propojichyon, lè konto chon aprovâ chin rèmârkè a l’unanimitâ, avu rèmârhyèmin aplôdi ou bochè po to le bon travo.

7. Komité : le komité in pyathe l’è d’akouâ dè li chobrâ po lè j’an 2020-2024, è chon aplôdi.

Ouna novala minbra adyinte, Carmen Buchiller, vin apoyi le komité. Outre trè j’an l’a travayi chu « l’initiation au patois » ke cherè betâ in pyathe din lè j’èkoulè 8H. Achebin avu l’éde dè Jacques Jenny ke l’a imajinâ on dju dè kârtè po lè j’èlévo. Ouna chèanthe chè tindrè a la « Direction de l’Instruction publique ».

8. Vèrifikateu : lè nomâ akchapton dè chobrâ in pyathe.

9. Rapouâ dou prèjidan : a pou pri trè j’an chin chè rèvêre. Ma on gro travô chè fâ dèkouthè po tsèvanthyi nouthron patê :

Radio-Friboua, totè lè demindze matin Denis Romanens è André Piccand prèjinton di j’invitâ. On gran marthi.

La tropa dè téàtre chè trovâye in atinte è l’è pa j’ou fachilo po Christine dè mantinyi le fu di j’akteu. Ma chti an no j’an prèjintâ ouna bala pithe. Fèlichitachyon a ti è achebin a Lucien et Maxime ke l’an bin adaptâ lè dèkouâ. Rèprèjintachyon 9/10 d’âvri.

Kour dè patê din les CO.

Èpràva a Tsarmê dè « l’initiation » avu le dju dè kârtè : ouna ravuchête (déthanbre 2019).

Apri chin, formalitâ, dichkuchyon, rètsêrtse dè profecheu, pâ fachilo dè betâ in pyathe avu le dèpartèmin « Culture-école » ouna lethon po lè klachè 8H du tyinton, dè la pâ du franché. Marthi i profècheu ke chè chon ingadji. Po la Brouye, Marcel l’a akovintâ Pascal Corminboeuf.

Marthi i gajètè d’avê prèjintâ le travô.

Rinkontre dè patê a la Kri-Vêrda a Tsèrlin ti lè premi demikro dou mê, dumidzoua è dèvêlené animâ pê Alodie Philipona, Bernard Chaney et Hubert Brodard, rèmarhyin. Marthi ou patron dè betâ la châla a dichpojichyon.

No fô ora rèmarhyâ nouthron bandèrê Bali ke l’a tyithâ le komité li a trè j’an è ke no j’an pâ pu le fére tan k’ora, in li bayin on bi tablô. I vouêrdè la tâtse d’inhyenâ le drapô po nouthrè minbro ke modon po le Patchi d’Amon, akonpanyi pê Marcel. Bali rèmârhyè cholidamin le komité.

On kadô lè bayi a Armand avu na punya dè rèmârhyèmin è dè bon veu po to lè j’an ke l’a akonpanyi Bali kemin éde.

Aktivitâ 2022.

La lethon dè chinchibilijachyon ou patê dê keminhyi chti l’outon 22. On gran marthi a Carmen et Dzâtyè po to le travô dè prèparachyon. Avu bin chur l’éde dè l’Etha è la DICS.

La mècha di patêjan lè j’ou chèlèbrâye en 2019 i j’Invouettes. Chti an cherè ou mim’indrê, le 14.08. « L’Office du Tourisme de la Gruyère » ch’okupè dè l’organijachyon. Nouthron èrmounê Dominique Fragnière vindrè la chèlèbrâ.

Po la Fitha internachyonale di patê a Porrentruy ou mi dè chaptanbre, oun’invitachyon cherè invouyête po ch’inkrire. Tranchpouâ organijâ avu lè j’amikalè dou tyinton, è on kou dè man dè l’Etha (grâthe a Marcel).

La mècha dou chovinyi cherè chèlèbrâye a Vuadin ou mê dè novanbre, pê nouthron èrmounê. La dâta djuchto cherè anonhya chu le site è a Radio-Friboua.

Le goutâ di patêjan cherè a Tsèrlin la demindze 20.11.22.

10. Dèmichyon – admichyon – mouâ : dèmichyon ?; admichyon 19 ; mouâ 43 ;

A chi dzoua 570 minbro.

Ouna vouêrba dè tyêja lè dèmandâye in mèmouâre dè nouthrè minbro ke chon ora ou Gran Patchi, in partikuyi nouthra mantinyâre Alice Romanens.

11. Divê : -Dzojè Konba demandè vouéro no j’an dè minbro, 570.

A propou di j’èjoulè, la klache 8H l’è la 6e primère (Harmos), la dêrire dèvan la chèkondère.

Portyè pâ dèmandâ a la TELE dè fére on kou na pitita chèanthe in patê.

-Romain Pittet l’a fê le «Passeport vacances» a Vuadin avu di j’infan dè 5 an è di «scouts» po l’ou j’aprindre on bokon dè patê. I chabrè otyè a fére dè ha pâ.

-Gilbert Monney organijè on piti rèpé a la Chin Nikolé po lè dzin ke vinyon i rinkontrè a Tserlin, è dèmandè che la chochyètâ pou aportâ na kontribuchyon. Bin chur.

-Andé Piccand prèjintè l’invitâye dou dzoua a Radio-Friboua, Marilou Jaggi, è rèmârhyè ti lè j’invitâ  ke chè prèjinton dèvan le pupalè. E chuto pâ oubyâ d’anonhyi to chin ke chè pâchè avu le patê. I kouâ bouna chindâ à ti.

-Carmen Buchiller rapalè la «Fête alpestre des costumes et coutumes» 23/24 juillet.

Marthi a Titi Yerly po chè galé tèkste din La Grevire, è ti lè j’ôtro, Vonvon Kolly, Bernâ Chaney, Gérard Rime.

Propoujè in vinta le dari «Cahier du Musée» a 29.-fr, konchakrâ ou patê è farmo bin ékri.

-Ouna novala dèmanda l’è j’ou fête a La Liberté  po na rubrika patê-franché.

-Nouthron préjidin d’anà l’a konyu kotyè pochyin dè chindâ, ma l’è rè chu pi è no li kouâjin le mèyà.

-Lucien Menoud, viche-préjidin, rèmârhyè to le komité è chuto nouthron prèjidin Marcel ke fâ on lordo travô po la trèvanthe dè nouthron bi patê.

-Marcel hyou l’athinbyâye in rèmarhyin ti lè minbro prèjin, in chè rèdzoyin dè chè rètrovâ a la Fitha internachyonale di patêjan, a la mècha dou chovinyi è ou goutâ dè novanbre.

Bouna chindâ a ti.

-I l’è 17.25h.

 Le grâta-papê : Irénée Braillard                                                                                                                             

Samedi 1er avril, 20h00
Théâtre patois

Hôtel de la Gare Vuadens

THEÂTRE PATOIS

«Trè por’on mulè»

Samedi 1 avril 2023 à 20h00

suivi d’une animation musicale

Dimanche 2 avril 2023 à 14h00

Mise en scène :

Christine Overney Ruffieux et Elodie Pasquier

Entrée libre – collecte à la sortie

AXA Assurances à Frutigen - Heures d'ouverture | Adresse | Téléphone

Agence Juan Ramos

Bulle

Dimanche 2 avril, 14h00
théâtre patois

Trè por on mulè

salle de l’Hôtel de la Gare à Vuadens

Dimanche 13 août, 10h30
Messe en patois

Buvette des Invuettes, chez Biland
Vallée du Gros Mont, Les Invuettes Dessous 264, 1637 Charmey
Repas, animation musicale

Dimanche 1er octobre, 11h
Repas des patoisants de la Gruyère

Maison du Gruyère à Pringy

Dimanche 5 novembre, 10h00
Messe du souvenir des patoisants de la Gruyère

Eglise de Vaulruz

Prochainement !
La “kotse dou patê”

Restaurant de La Berra à Cerniat

Des rencontres de patois autour de la table au Restaurant de la Berra à Cerniat,
les informations suivront

(Cliquez sur la photo pour ouvrir le diaporama)

Avec le soutien