Patêjan fribordzê

Patêjan fribordzê

Akutâ – Écouter

Pour se former l’oreille,
écoutez parler patois tous les dimanches matins dans l’émission Intrè No sur Radio Fribourg

Inke por Akutâ – pour Écouter Intrè No

Akutâdè lè pèrchenè invitâyè pê Deni Remanin è André Pekan
Ecoutez les personnes invitées par Denis Romanens et André Piccand

l’èmichyon in patê dè Radio Friboua
l’émission en patois de Radio Fribourg


Pour exercer la lecture,
lisez la rubrique Deché-delé tous les samedis dans le journal La Gruyère

Inke por Akutâ è yêre – pour Écouter et lire Deché-delé

Vinyidè yêre la rubrika èkrite pê Remin Pittet, Bernâ Chaney, Vonvon Kolly, Bèrnâ Repond è bin di j’ôtrè
Venez lire la rubrique écrite par Romain Pittet, Bernard Chaney , Vonvon Kolly, Bernard Repond et bien d’autres

la rubrika in patê din la gajèta La Grevire
la rubrique en patois dans le journal La Gruyère

Binvinyête! Bienvenue!

L’è le tsôtin

Kan l’è bi vê din ti lè prâ
È ke to krê din lè kurti,
Kan lè botyè to bregolâ
Hyorechon din ti lè dzordi
Dyora arouvè le tsôtin

Ou mi dè jouin, dè gran matin
Ti lè j’oji on ou tsantâ
Din la méjon tyin dètèrtin,
Dèvan le dzoua fô ch’abadâ
Pèrto i chin bon le tsôtin.

Dèvan midzoua fâ dza bon tsô,
Bayè rin mé a tarlatâ,
Lè dzin chon ti in-nan lè prâ
Tyè voli vo l’è le tsôtin.

Lè tropi l’an tyithâ lè bâ
Po ch’in d’alâ pê lè j’intsan
Ou mi dè mé chon ti modâ
Po le payi di krotsèran,
Ora pèrto l’è le tsôtin.

Tiré de Lè Chajon, d’Albert Bovigny


A propou dè no
A propos de nous

Lè patêjan fribordzê fan to po fére a tsèvanhyi le patê din le tyinton
Les patoisants fribourgeois oeuvrent à promouvoir le patois dans le canton

L’y a katro j’amikalè di patêjan din lè dichtri dou tyinton dè Friboua
Il y a quatre amicales de patoisants dans les districts du canton de Fribourg

Lè j’amikalè organijon dè rinkontrè po dèvejâ in patê. In dèpye i bayon di kour dè patê po to le mondo, è achebin po lè dzouno di « Cycles d’orientation » è po lè j’èlève dè l’èkoula primère
Les amicales organisent des rencontres pour parler en patois. De plus elles donnent des cours de patois ouverts à tous, ainsi que pour les jeunes des Cycles d’orientation et pour les élèves de l’école primaire

L’y a achebin di kour po lè j’infan (è lè grôchè dzin) organijâ pê le Mujé gruvèrin a Bulo: on ateyé gratiche « i dèkràvo le patê in dzuyin »
Il y a aussi des cours pour les enfants (et les adultes) organisés par le Musée gruérien à Bulle: un atelier gratuit « je découvre le patois en jouant »

Lè pithè dè tèâtro dzuyête ti lè j’an pê lè tropè patêjannè redzoyon ti lè j’amateu dou patê, lè « vretâbyo » patêjan è lè j’ôtrè
Les pièces de théâtre jouées chaque année par les troupes patoisantes réjouissent tous les amateurs de patois, les « vrais » patoisants comme les autres

No chin todègran chotinyi pê
Nous sommes régulièrement soutenus par